Kontakt


Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D.
marek.drapal@klikva.cz